de Krachtfabriek voor bedrijven

De mensen binnen een bedrijf maken het bedrijf. Een vitale en fitte werknemer is gemotiveerder, productiever en minder vaak ziek. De Krachtfabriek help jouw bedrijf dit te bereiken.

LEEFSTIJL

Kennis is macht en in dit geval gezondheid & vitaliteit. Wij bieden jouw personeel de handvatten om bewuster om te gaan met leefstijlfactoren als slaap, voeding en beweging.

TEAMWORK

Synergie, samen kom je verder. Binnen de werkomgeving wordt er dagelijks samengewerkt. Samen uitdagingen aangaan en overwinnen versterkt de band en draagt bij aan de samenwerking op de werkvloer.

BEWEGEN

Sportaanbod op maat. Van de kantoorstoel naar de gym. Samen werken aan jezelf. In een groep of met gepersonaliseerde schema's. Vanuit de wens en de individuen stellen wij een aanbod op maat op waarin in ieder op zijn of haar niveau uitgedaagd wordt.

TRAJECT 1

Wekelijkse training gericht op teamwork, fun en een uurtje lekker sporten. Zowel binnen als buiten. Elk kwartaal vindt er een workshop plaats gericht op kennisoverdracht op het gebied van leefstijlfactoren zoals voeding, slaap en beweging.

 

Een solide basis om op voort te bouwen.

TRAJECT 2

In kleine groepen wordt gewerkt aan specifieke doelstellingen van de medewerkers. De groepen worden zo geformeerd dat mensen met vergelijkbare doelstellingen samen in een groep zitten. Maandelijks vindt er een workshop plaats op het gebied van leefstijlfactoren zoals voeding, slaap en beweging.

 

Op naar een vitale werkomgeving!

TRAJECT 3

In drietallen wordt er gericht gewerkt aan de doelen van de deelnemers. Mensen met vrijwel een exact dezelfde doelstelling worden bij elkaar geplaatst. Zo kan er zeer specifiek gewerkt worden! Maandelijks wordt er een workshop verzorgd op het gebied van leefstijlfactoren zoals voeding, slaap en beweging. Middels een driemaandelijkse progressierapportage wordt de voortgang in beeld gebracht.

 

Samen met uw personeel werken aan de algehele vitaliteit op de werkvloer.